• header 1

  • header 2

Boerderij

Het bewerken van de aarde, een dagelijks leven met verzorgen van planten en dieren door de seizoenen heen, kan heilzaam werken op mensen die niet in staat zijn een geheel zelfstandig leven te leiden.

De biologisch-dynamische boerderij van 28 hectare heeft een zoogkoeienstapel, vleesvee en schaapskudde met lammeren. Samen met de verbouw van een 15-tal gewassen geeft de boerderij een ruime variatie aan mogelijke werkzaamheden (b.v stalwerk met dieren, fijn kaswerk met groente, vollegronds landwerk, reparaties en onderhoud van machines en gebouwen, erfverfraaing, onderhoud bloementuin, boomgaard en grasperken, aanvoer van producten naar de winkel). Door deze verscheidenheid van klussen is een op persoonlijke maat gesneden aanbod van activiteiten mogelijk in kleine groepjes.

Bij stichting Thedinghsweert hebben we ervaren dat eigen verantwoordelijkheid bij het werk, hetzij op de boerderij, in de productverwerking, in het restaurant of bij verkoop van producten op onze markten en in de winkel, de integratie van onze zorgvragers in het normale maatschappelijke leven sterk heeft bevorderd. De groenteproducten van de boerderij worden verkocht in de winkel of aan de groothandel. Het vlees wordt verkocht in de winkel van stichting Thedinghsweert.

 

Verkooppunten

Natuurvoedingswinkel Stichting Thedinghsweert

Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur

 

Boerenmarkt Wageningen, Marktplein

elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur