• header 5

  • header 2

Over ons

Stichting Thedinghsweert is opgericht in 1991 als zorgvoorziening voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Zij beheert even buiten Tiel, langs de oevers van de Linge een zorgboerderij/-bakkerij en natuurvoedingswinkel en in het centrum van de stad Tiel (voormalig stationsgebouw) het restaurant BuitenSporig!

Wij zijn een stichting voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals een verstandelijke handicap of een psychiatrisch probleem. Landbouw, ambacht en zorg zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden in een organisatie.

 

Onze basishouding

Meewerkers van stichting Thedinghsweert zijn volwassenen die arbeidsmatig bezig kunnen zijn. Maar er zijn ook beperkingen voor hen. Hiervoor hebben wij oog, maar we vinden ook dat ze, net als wij, recht hebben op een passende vorm van werk. Onze landbouw, ambacht en zorgcombinatie laat u een prachtige mogelijkheid van goede zorgverlening zien met respect voor het individu.

 

Sociaaltherapie en biologische dynamische productiewijze

Onze inspiratiebron is de antroposofische benadering bij zorgverlening en productie. De basisgedachte daarbij is de samenhang tussen lichaam, ziel en geest. Bij mensen met een ontwikkelingsstoornis is deze samenhang min of meer verstoord. Maar de unieke individualiteit of persoonlijkheidskern blijft herkenbaar aanwezig en is gezond. Deze gedachte vormt het uitgangspunt voor de begeleiding van onze meewerkers.

We maken ons sterk voor biologische en duurzame landbouw, en willen werken in harmonie met de natuur.

 

Onze aandachtspunten bij de werkzaamheden

We brengen kleine samenwerkende groepjes bijeen. Dan voelt ieder zich prettiger. Ook afwisseling in het werk vinden we belangrijk. We geven individueel of de groepjes duidelijke taken. Al werkende ontwikkelen we nieuwe vermogens zoals handvaardigheid, doorzettingsvermogen maar ook goede omgang met elkaar. In het werkproces willen wij de gelijkwaardigheid naar voren laten komen die er tussen ons mensen bestaat. Zo willen we verantwoordelijkheid naar elkaar, binnen en buiten stichting Thedinghsweert, tonen en scholen. Door het open karakter van het bedrijf krijgen de meewerkers gelegenheid hun eigen sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Rustig genieten van bijzondere activiteiten

Tussen al het werken door kennen we ruime pauzetijden, waarin we gezamenlijke eten, drinken en uitrusten. We besteden aandacht aan wandelingen, het beleven van de natuur, sportieve activiteiten, spel en ontspanning. Speciaal op de vrijdagmiddag doen wij deze activiteiten. Schilderen, verhalen vertellen, een kerstspel instuderen en feesten voorbereiden. We hebben een divers programma van leerzame en ontspannende activiteiten. Feesten zoals Kerst, Pasen, Sint Jan en in de herfst het Michaelsfeest, maar ook onze jaarlijkse open dag zijn belangrijke momenten om naar toe te leven. De feesten geven ook jaarritme aan ons werk.

 

Doelgroep en leeftijd medewerkers

Bij stichting Thedinghsweert werken mensen vanaf 18 jaar. Zij wonen vaak thuis of in een bijzondere woonvorm. Ze hebben een verstandelijke of lichamelijke beperking of een psychiatrische of psycho-sociale problematiek en soms ook een combinatie daarvan. Zij hebben baat bij het werken op de boerderij of een van de andere werkgebieden. Of zij zoeken nieuwe kansen en mogelijkheden. Wij bouwden in de afgelopen jaren kennis, inzicht en ervaring op in de arbeidsmatige zorgverlening. Voor de groep gehandicapten die werkend bezig kunnen zijn, vinden we onze werkvorm belangrijk.