• header 3

  • header 2

Zorg

Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening stichting Thedinghsweert

 

Uitgangspunten zorg

Stichting Thedinghsweert heeft zich ten doel gesteld om mensen met een arbeidsbeperking zinvolle werkgelegenheid te bieden. Op dit moment wordt werkbegeleiding en zorg aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke (lichamelijke) beperking of een psychiatrische hulpvraag geboden.

Zij werken in kleine groepen samen, in de bakkerij, de winkel, het restaurant, op de boerderij, in de werkplaats, de kas of op het erf. Ook kunnen leerlingen van bijvoorbeeld het ZMLK-onderwijs via een stage werkervaring opdoen.

Uitgangspunt van de zorg bij stichting Thedinghsweert is de ontwikkelings- en groeimogelijkheid van iedere persoon afzonderlijk. Dit wordt al werkend gevonden en besproken in de relatie met begeleiders, familieleden of andere betrokken deskundigen. De werkzaamheden worden afgestemd op de mogelijkheden van iedere medewerker, zodat haar of zijn verrichtte inspanning een bijdrage levert aan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect.

De dagelijkse zorg voor de meewerkers is in handen van de werkbegeleiders en zorgfunctionaris. Zij zorgen ervoor dat er een plezierige, gemoedelijke werksfeer ontstaat. Bij stichting Thedinghsweert hebben we ervaren dat eigen verantwoordelijkheid bij het werk, hetzij op de boerderij, in de productverwerking, in het restaurant of verkoop van producten op onze markten en in de winkel, de integratie van onze zorgvragers in het normale maatschappelijke leven sterk heeft bevorderd.

 

Kennismaking en aanmelding

Ouders/verzorgers van mensen met een beperking zijn welkom voor een kennismaking bij stichting Thedinghsweert. Bij interesse voor een van de werkmogelijkheden kan contact worden opgenomen voor oriëntatie via zorgtw@thedinghsweert.nl.

Er wordt gekeken of de werkmogelijkheden en de werksfeer passend zijn. Als het passend lijkt volgt een uitnodiging om eens rond te kijken of een dagje mee te komen werken. De volgende stap is een uitgebreide kennismaking van minimaal een week tot maximaal twee maanden. Dan is de proefperiode voorbij. Als alles wederzijds bevalt kan tot plaatsing worden overgegaan. Bij deze kennismaking worden ook de financierings-, reis- en woonaspecten besproken.

Zie ook Cliëntaanmelding wonen, werken & dagbesteding – Thedinghsweert

 

Werkmogelijkheden

De tegenwoordige cliënten kunnen kiezen voor een of meerdere werkgebieden, te weten:

  • akkerbouw, 28 ha land met verbouw van verschillende gewassen, gebruik van tractor en machines
  • veeteelt, veeverzorging van runderen en schapen met lammeren, uitmesten van stallen, hooibouw, vleesinpakkerij
  • tuin- en erfonderhoud, kasgroentes telen, onderhoud van erf en paden, bloemperken en bakken, hagen en grasvelden
  • biologische bakkerij, maken van vele soorten brood- en banketproducten
  • winkel en markt, verkoop van producten – technische werkplaats, onderhoud van materialen, machines en gebouwen
  • administratie, boekhouding en administratieve werkzaamheden
  • huishouding, kantinebeheer, reparaties werkkleding, bedrijfswas, kook- en schoonmaakwerkzaamheden
  • restaurant, bediening, bedrijfswas, kook- en schoonmaakwerkzaamheden

 

Cliëntvertegenwoordigersraad

De cliëntenvertegenwoordigersraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen behartigt van personen die zorg ontvangen van stichting Thedinghsweert en van hun ouders, verzorgers, wettelijke vertegenwoordigers. Zij fungeert als adviesorgaan van stichting Thedinghsweert, inventariseert vragen en speelt daar zo mogelijk op in.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk voor ouders, verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger en meewerkers (cliënten). Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven via clientenraad@thedinghsweert.nl.

 

Woonmogelijkheden

Voor woonmogelijkheden bij stichting Thedinghsweert klik hier