Corona-virus maatregelen!

Nieuwsupdate Corona vanuit NS Stations en Restaurant BuitenSporig!

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Corona-virus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten voorlopig tot 6 april maar naar alle waarschijnlijkheid tot en met 1 juni as. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Deze ingrijpende maatregelen hebben impact op de dienstverlening op de stations. Ze zijn nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We blijven de dienstverlening zo optimaal mogelijk uitvoeren binnen de genomen maatregelen.

Maatregelen op de stations
Wij volgen op de stations de aanvullende maatregelen vanuit het kabinet. Dit betekent concreet dat op het station per direct alle eet- en drinkgelegenheden moeten worden gesloten. De aangekondigde maatregelen zijn zoals je hebt kunnen vernemen nog niet geheel uitgewerkt door het kabinet. Zodra er wijzigingen worden aanbevolen of opgelegd zullen wij dit communiceren!